Historie

Společnost FOR-TIROP a.s., byla založena v roce 1998 jako obchodní společnost. Postupně byly rozvíjeny podnikatelské aktivity a utvářena struktura společnosti, která byla do současné podoby dotvořena v roce 2007, kdy byla provedena strukturální změna aktivit společnosti, vč. jejího vedení.

Naši partneři a klienti

Cílovou skupinu našich partnerů, odběratelů, nelze jednoznačně definovat. Jsme schopni zabezpečit našim partnerům ucelenou nabídku služeb a produktů, díky našemu portfoliu podnikatelských aktivit. V současné době pokrýváme potřeby nejen živnostníků, příspěvkových a neziskových organizací, ale i obchodních a výrobních společností, v obratech řádů mld. Kč.

Kontakt

FOR-TIROP a.s. Korunní 588/4
Praha 2 - Vinohrady
120 00
tel. +420 222 511 073 info@for-tirop.com